Siirry sisältöön
Taito United logoTakaisin etusivulle

Tekoäly Liiketoiminnan Tukena: Monimuotoisuus, Mallinnusprosessi ja Etiikka

AI | 11. joulukuuta 2023

Aalto-yliopiston Human-Computer Interaction -ohjelmasta valmistunut Taidon ohjelmistokehittäjä Toni Lyttinen sai syvällisen käsityksen tekoälystä ja sen vaikutuksista tietokoneiden ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Tekoäly on löytänyt paikkansa Aalto-yliopiston oppimisympäristössä, tuoden mukanaan inhimillisen vuorovaikutuksen ja teknologian välistä innovaatiota.

Toni Lyttinen
Toni Lyttinen

Full-stack developer

Tekoälyn Nousu Liiketoimintamaailmassa

Liiketoimintamaailma on kokenut huomattavan muutoksen viime vuosina tekoälyn nousun myötä. Erityisesti ChatGPT on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi yritysten strategisissa päätöksissä. Vaikka tekoälyn perusteet ovat olleet olemassa vuosikymmeniä, sen kaupalliset sovellukset ovat nousseet esiin vasta hiljattain. Monet yritykset tavoittelevat nyt tekoälyn monipuolista hyödyntämistä liiketoiminnassaan.

Tekoälyn monimuotoisuus

Aalto-yliopiston Human-Computer Interaction -tutkimustiimissä saamani kokemus avasi silmäni tekoälyn monimuotoisuudelle. Tämä tutkimusala keskittyy ihmisten, tietokoneiden sekä niiden välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja parantamiseen, laajentaen tietokoneen ja ihmisen välistä suhdetta fyysisistä käyttöliittymistä graafisiin käyttöliittymiin asti. Tekoälyn rooli tällä alalla on kovassa nosteessa. Eräs mielenkiintoinen esimerkki tästä on ihmisen käyttäytymisen mallintaminen. Tutkimustiimissäni kehitettiin mallia, joka pyrki käyttäytymään ihmissilmän tavoin reagoimalla väreihin, kontrastiin ja muotoihin. Kyseinen malli voisi esimerkiksi auttaa suunnittelijoita ymmärtämään, mihin käyttäjät kiinnittävät huomionsa käyttöliittymien analysoinnissa. Oma työni keskittyi keinotekoisen käyttäjädatan luomiseen vahvistusoppimallien avulla.

Mallinnusprosessin tärkeys

Tekoälymallien kehittämisessä kognitiivinen ajattelu ja hierarkkinen lähestymistapa ovat avainasemassa. Mallien tehokkuus riippuu merkittävästi niiden suunnittelusta sekä mallintamisesta. Siksi on tärkeää harkita huolellisesti, mitä osa-alueita otetaan huomioon mallinnusprosessissa. Kognitiivisen ajattelun ja hierarkkisen lähestymistavan avulla voidaan purkaa monimutkaiset ongelmat useisiin osiin sekä vaiheisiin. Täten voidaan ratkoa ongelmia vaiheittain pienemmissä osissa luotettavammin.

Koulutus ja Etiikka

Kun tekoälymalleja koulutetaan, korkealaatuisen koulutusdatan hankkiminen ja tehokkaiden palkitsemisfunktioiden määrittäminen ovat elintärkeitä. Vaikka mallit voivat oppia tunnistamaan esineitä kuvista pienellä datamäärällä, niiden luotettavuus paranee huomattavasti suuremmalla ja monipuolisemmalla koulutusmateriaalilla.

Etiikka on myös merkittävä näkökulma keskusteltaessa tekoälystä. Erityisesti huolta on herättänyt kysymys siitä, millainen rooli ja riski tekoälyllä on työpaikkojen kannalta. Tämä aihe nousi esiin seminaarissa, jossa NVIDIA:n tutkija esitti kysymyksen, joka herätti keskustelua taiteen professorien ja opiskelijoiden keskuudessa. Yleisesti ottaen oli yksimielisyys siitä, että vaikka tekoäly ei täysin korvaa ihmistyötä, se muuttaa varmasti työnkuvia. Siksi kaikki olivat yksimielisiä siitä, että tekoäly on lähinnä työkalu.

ChatGPT:n käyttö on herättänyt huolta myös opiskelijoiden keskuudessa. Monet opettajat ovat ottaneet kantaa sen käyttöön erilaisissa koulutehtävissä. Aalto-yliopisto on käsitellyt tätä kysymystä mielestäni hyvin ja sallinut työkalun käytön, samalla painottaen opiskelijoiden vastuuta oman työnsä laadusta ja lopputuloksesta. Yksinkertaisesti sanottuna ChatGPT on malli, joka pystyy ennustamaan seuraavan sanan tai tekstin todennäköisyyksistä, mikä tekee siitä erinomaisen työkalun tekstin luomiseen, mutta se ei korvaa tiedonhakua.

Tekoälyn käyttökohteet käytettävyyden parantamisessa

Toni Lyttinen
Toni Lyttinen

Full-stack developer

Lisää luettavaa

Taito United logo

Sijainti

Metsänneidonkuja 10

Spektri, Kvartti 2. krs

02130 Espoo

Myynti

Antti Seppänen

+358 50 529 4558myynti@taitounited.fi
  • Taito United LinkedIn tili
  • Taito United Facebook tili
  • Taito United Twitter tili
  • Taito Unitedin Itewiki

Sivulinkit