Siirry sisältöön
Taito United logoTakaisin etusivulle

Mistä tunnistat hyvän design-kumppanin?

UX | Design | Kumppanit | 21. tammikuuta 2022

Viisi vinkkiä hyvän design-kumppanin valintaan.

Ella Huttunen
Ella Huttunen

UI/UX Designer

Laadukkaat digitaaliset palvelut vaativat paljon suunnittelua, sillä niiden kehityksessä on kiinnitettävä huomiota mm. ulkonäköön, helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen. Designilla onkin suuri rooli siinä, miten palvelu toimii ja menestyy. Design-kumppanin valintaa helpottaaksemme keräsimme ylös asioita, joita kumppania etsiessä kannattaa ehdottomasti selvittää. Tässä onkin viisi vinkkiä, joiden avulla tunnistat hyvän design-kumppanin.

1 Kumppanin kokemus vastaa odotuksia

Digitaalisia palveluita kehittäessä tarvitaan design-kumppani, joka vastaa kyseisen projektin tarpeita. Kumppanin valitseminen voi olla haastavaa, sillä tarjolla on monenlaisia tekijöitä. Design voikin sisältää vaikka mitä käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelusta aina palvelumuotoiluun asti,

Luotettavan design-kumppanin sivuilta löydät tietoa heidän asiakkaistaan ja projekteistaan. Millaisia projekteja yrityksellä on ollut? Ovatko asiakkaat olleet tyytyväisiä? Onko yrityksellä kokemusta monipuolisesti erilaisista suunnittelutöistä? Tutustumalla kumppanin taustaan selviää vastaako yritys projektisi tarpeisiin ja odotuksiin.

2 Kumppani keskittyy käyttäjän tarpeisiin

Hyvä design-kumppani on avoin ja rehellinen siitä, mitä projektilta voi odottaa. Paraskaan design-kumppani ei voi heti tietää loppukäyttäjien tarpeita ja tällaisiin lupauksiin kannattaa suhtautua varauksella. Jotta design varmasti vastaa loppukäyttäjien tarpeisiin, on kumppanin lähestymistavan oltava ihmiskeskeistä. Ennen kuin etsitään ratkaisuja, on keskityttävä ymmärtämään ja määrittelemään itse ongelma.

Suunnittelutyö etenee usein projektin alustavasta hahmottelusta käyttäjäymmärryksen rakentamiseen haastatteluiden ja havainnoinnin kautta. Seuraavaksi löydökset analysoidaan, ratkaisuja ideoidaan ja vasta lopuksi rakennetaan prototyyppi. Näin ollen design-kumppanin rooli palvelun muotoutumisessa on hyvinkin laaja ja merkityksellinen. Ei siis kannata tehdä sitä virhettä, että valitsisi design-kumppanin ainoastaan heidän tarjoamiensa kauniiden käyttöliittymien perusteella.

3 Kumppanin kanssa toimitaan yhteistyössä

Design-kumppanilla on päävastuu viedä projektia eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Tämä tarkoittaa jatkuvaa kommunikointia prosessin etenemisestä ja mahdollisista epäselvyyksistä. Design on parhaimmillaan iteratiivista, eli sitä jatkuvasti kehitetään saadun palautteen perusteella. Tämä vaatii sujuvaa ja aktiivista vuorovaikutusta osapuolten välillä. Alusta asti avoin ja monipuolinen kommunikointi design-kumppanin kanssa mahdollistaa tavoitteisiin pääsyn sovitussa ajassa ja budjetissa.

Kannattaakin suhtautua varauksella, jos design-kumppani haluaisi toteuttaa työn kertaheitolla - kommunikoiden asiasta vain pinnallisesti sähköpostin kautta. Tällöin olisi epätodennäköistä, että lopputulos todella vastaisi tarpeisiin ja käyttäjien odotuksiin.

4 Kumppani on digipalveluiden moniosaaja

Digitaalisia palveluita ei voi suunnitella toimiviksi ilman tietämystä digimaailmasta. Suunnittelutyössään design-kumppanin on alun alkaen tiedostettava tekninen toteutus, joka luo raamit designille. Hyvä kumppani osaa huomioida kontekstin ja muokata suunnitelmaa teknisten vaatimusten ja rajoitteiden mukaan.

Koska hyvä design-kumppani hallitsee myös teknisen toteuttamisen, on suositeltavaa, että he tarjoavat suunnittelun lisäksi myös ohjelmistokehitystä. Näin voidaan taata, että kumppanin suunnittelema palvelu ei jää vain näteiksi leiskoiksi, vaan on oikeasti toteutettavissa ja toimiva kontekstissaan. Hyvä design-kumppani onkin mukana koko palvelun elinkaaren ajan ja osallistuu myös jatkokehitykseen.

5 Kumppani kehittää jatkuvasti työskentelyään

Pysyäkseen mukana kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä, kumppanin on oltava valmis jatkuvasti kehittämään työskentelyään. Paljon käytetyt ja tunnetut menetelmät toimivat työskentelyn tukena luontevasti. Esimerkiksi ideoinnissa kannattaa hyödyntää erilaisia työkaluja aktivoimaan koko tiimiä, lisäämään luovuutta ja tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja. Itse suunnitteluprosessissa rakennetta ja suuntaa voi löytää yhdistämällä vuorovaikutteisia metodeja. Esimerkiksi Design Sprintin avulla päästään nopeasti ideasta prototyyppiin.

Design Taidolla

Taito United tarjoaa erilaisia suunnittelutöitä digitaalisten palveluiden kehittämiseksi. Olemme mielellämme mukana kehittämässä uusia tai jo olemassa olevia digitaalisia palvelukokonaisuuksia. Tämä sisältää monipuolisesti käyttöliittymäsuunnittelua (UI), käyttökokemussuunnittelua (UX) ja palvelumuotoilua. Muotoilutyömme sisältääkin kaikki digipalvelun suunnittelussa tarvittavat tehtävät ideoinnista käyttäjätutkimukseen ja prototypointiin. Räätälöimme aina prosessin asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Taidolla on osaamista niin designin kuin softan rakentamisen puolella. Näin ollen huomioimme design-vaiheessa tekniset rajoitteet ja palveluiden digitaalisen kontekstin. Meiltä voi tilata koko palvelun toteutuksen - suunnittelusta ohjelmiston koodaamiseen ja ylläpitoon asti. Kerromme mielellämme lisää ja autamme hyvän designin rakentamisessa.

design, UI/UX, palvelumuotoilu

Ella Huttunen
Ella Huttunen

UI/UX Designer

Lisää luettavaa

Taito United logo

Sijainti

Metsänneidonkuja 10

Spektri, Kvartti 2. krs

02130 Espoo

Myynti

Antti Seppänen

+358 50 529 4558myynti@taitounited.fi
  • Taito United LinkedIn tili
  • Taito United Facebook tili
  • Taito United Twitter tili
  • Taito Unitedin Itewiki

Sivulinkit