Siirry sisältöön
Taito United logoTakaisin etusivulle

Miksi edellyttää kumppanilta DevOps-toimintamallia?

DevOps | Pilvipalvelut | 12. marraskuuta 2020

Mitkä ovat DevOps-toimintamallin hyödyt? Mitä on monipilviautomaatio? Miksi millään tällä on väliä asiakkaalle?

Jukka Keski-Luopa
Jukka Keski-Luopa

Teknologiajohtaja

DevOps-toimintamalli perustuu ohjelmistokehitykseen, testaukseen ja ylläpitoon liittyvien IT-palvelutoimintojen automatisoimiseen. Sen keskeisiä periaatteita ovat myös ketterä kehitys, jatkuva integraatio ja jatkuva toimitus. Automatisoinnin ja yhdenmukaisten käytäntöjen avulla parannetaan ohjelmistotuotannon ketteryyttä ja tehokkuutta sekä IT-järjestelmien laatua ja toimintavarmuutta.

IT-järjestelmiä toteuttavien ja ylläpitävien tahojen näkökulmasta DevOps-toimintamallin hyödyt ovat kiistattomat. Tämän vuoksi useimmat IT-talot ovatkin omaksuneet toimintatavoissaan vähintään joitakin DevOps-mallin perusperiaatteita. Hyvin paljon on kuitenkin vaihtelevuutta siinä, kuinka paljon DevOps-mallin toteuttamiseen ja käyttöönottoon on oikeasti panostettu.

IT-hankintojen kilpailutuksessa kiinnitetään tyypillisesti paljon huomiota toiminnallisiin vaatimuksiin, palvelumuotoiluun, projektinhallintaan, aikatauluun, sekä erityisesti hintaan. Monesti myös IT-järjestelmän arkkitehtuuri on kilpailutuksessa tarkastelun kohteena. Näiden lisäksi IT-hankinnan kilpailuttajan tulisi kiinnittää huomiota myös IT-toimittajan DevOps-toimintamalliin, sillä se on erityisen tärkeä järjestelmän toimivuuden ja pitkän elinkaaren takaamiseksi.

Me täällä Taito Unitedilla olemme panostaneet DevOps-toimintamalliin hyvin paljon. Toimintamallimme perustuu monipilvimalliin, jonka avulla voimme tarvittaessa hyödyntää eri pilvipalveluntarjoajien palveluita ilman, että se monimutkaistaa sovelluskehitystä tai hallinnointia. Sen avulla toteutukset voi myös joustavasti sijoittaa joko Taidon tai asiakkaan omaan pilviympäristöön. Tässä joitakin DevOps-toimintamallistamme saatavia konkreettisia hyötyjä IT-järjestelmän tilaajan näkökulmasta:

 • Henkilösidonnaisuuksien minimointi: Kuka tahansa voi osallistua kehittämiseen ilman monimutkaisia asennuksia tai pilvikohtaista erityisosaamista, ja täten tuoda projektiin mukaan omat erityiset vahvuutensa. Järjestelmän jatkokehitys jatkuu sujuvasti mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta. Yllättävät tuotantoympäristössä esiintyvät ongelmat ovat nopeasti ratkaistavissa muidenkin kuin alunperin sovelluksen toteuttaneiden henkilöiden toimesta.

 • Osaajien saatavuus: Pilviosaajista (AWS, Azure, GCP) on huutava pula, mutta pilvikohtaiset toteutusosuudet voi hyvin pitkälti automatisoida ja käyttää soveltuvin osin uudelleen, mikä vähentää pilviosaajien tarvetta merkittävästi. Täten järjestelmän jatkokehitys ei lopahda pilviosaajien puutteen vuoksi.

 • Tehokkuus: Kehittäjät voivat keskittyä ratkaisemaan käyttäjien oikeita tarpeita sen sijaan, että aika kuluu samojen projektista toiseen ilmenevien teknisten asioiden parissa painimiseen. Tuotehallinta pysyy hyppysissä, palvelua parannetaan jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella, sovelluskehittäjät kykenevät toimimaan itsenäisesti, ja uudet toiminnallisuudet voidaan viedä tuotantoon asti nopeallakin aikataululla.

 • Joustava yhteistyö: Eri organisaatioissa työskentelevät kehittäjät voivat joustavasti työskennellä saman projektin parissa. Ulkoisten erityisosaajien käyttäminen on joustavaa, ja IT-järjestelmän tilaajan omat sovelluskehittäjät voivat myös joustavasti osallistua kehittämiseen.

 • Määräystenmukaisuus: Pääsyoikeudet tuotantoympäristöön tulisi tarjota vain niille keille se on aivan välttämätöntä, ja erilaiset säädöksetkin (mm. GDPR) sitä monesti edellyttävät. Automaation avulla kehittäjät voivat tehokkaasti ratkoa tuotantoympäristössä esiintyviä ongelmia myös ilman suoraa pääsyoikeutta tuotantoympäristöön.

 • Siirrettävyys: Ylläpito on helposti siirrettävissä organisaatiolta toiselle. Esim. IT-järjestelmän tilaaja voi ottaa projektin "omaan haltuun" siirtämällä sen omaan ympäristöönsä, tai IT-järjestelmän tilaaja voi halutessaan vaihtaa IT-järjestelmän toimittajaa tai ylläpitäjää.

 • Joustavuus ja kustannusten minimointi: Useiden eri pilvipalveluntarjoajien palvelut ovat joustavasti käytettävissä ilman merkittävää hallinnointikustannusten kasvua. Ylläpito on helposti siirrettävissä toiselle pilvipalveluntarjoajalle kustannusten minimoimiseksi tai hallinnoinnin helpottamiseksi.

 • Skaalautuvuus: Ratkaisu skaalautuu myös suurille käyttäjä- ja tietomäärille; tarpeen mukaan jopa automaattisesti.

 • Laatu ja ylläpidettävyys: Hyväksi havaitut yhdenmukaiset käytännöt toimivat projektin toteutuksen pohjana. Automaattinen laadunvarmistus vähentää manuaalisen testauksen tarvetta ja mahdollistaa toimintojen nopean julkaisusyklin.

 • Monitorointi: Automaattinen monitorointi varmistaa digitaalisen palvelun toimivan luotettavasti ilman häiriöitä.

 • Tietoturva: Perustason tietoturva on paikallaan jo ennen kuin projektia edes aloitetaan. Sovelluskehittäjien saatavilla on tarvittavat työkalut ja käytännöt, joiden avulla voi toteuttaa sovelluskohtaisia tietoturvaominaisuuksia. Tietoturva-automaatiot hälyttävät mahdollisista haavoittuvuuksista ja hyökkäyksistä. Keskitetyt audit- ja sovelluslokit helpottavat IT-järjestelmien toiminnan seurantaa.

Mikäli vakuutuit ja etsit nyt kumppania, joka taitaa DevOps-toimintamallin, älä epäröi olla yhteydessä myyntitiimiimme! Ajantasaiset yhteystiedot löydät ota yhteyttä -osiosta.

Teknologiat, pilviarkkitehtuurit, DevOps, käytännöt

Jukka Keski-Luopa
Jukka Keski-Luopa

Teknologiajohtaja

Lisää luettavaa

Taito United logo

Sijainti

Metsänneidonkuja 10

Spektri, Kvartti 2. krs

02130 Espoo

Myynti

Antti Seppänen

+358 50 529 4558myynti@taitounited.fi
 • Taito United LinkedIn tili
 • Taito United Facebook tili
 • Taito United Twitter tili
 • Taito Unitedin Itewiki

Sivulinkit