Siirry sisältöön
Taito United logoTakaisin etusivulle

Design Sprint: nopeasti ideasta prototyypiksi

UX | Design | 10. syyskuuta 2021

Mikä on design sprint, ja mitä siinä tehdään? Sen kerromme tässä blogitekstissä!

Joanna Mehtälä
Joanna Mehtälä

Lead Designer

Googlen kehittämä Design Sprint -metodi tarkoittaa alun perin viiden päivän hackathon-muotoista hanketta, jonka aikana idea uudesta palvelusta viedään konkreettiseksi prototyypiksi ja testataan ryhmällä potentiaalisia käyttäjiä. Taito Unitedilla olemme soveltaneet design sprintistä asiakkaalle kevyemmän version: viiden päivän tiiviin työskentelyn sijaan pidämme asiakkaan kanssa kaksi 4-5 tunnin työpajaa, joissa tuotetun materiaalin pohjalta UX-suunnittelijamme työstävät ensimmäisen klikkailtavan prototyypin. Lopuksi prototyyppiä testataan viiden kohderyhmään kuuluvan henkilön kanssa asiakkaan läsnäollessa.

Asiakkaalle yksi design sprintin suurimmista hyödyistä on, että ensimmäinen versio prototyypistä on valmis hyvin nopeasti. Asiakkaan toiveet tulevat selkeämmin kuulluksi kuin pelkissä palavereissa keskustellessa, ja käyttäjiltä päästään kysymään palautetta saman tien. Toimittajan kannalta nopeus ja tehokkuus ovat tietysti myös yksi suurimmista plussista. Kun ensimmäiset luonnokset prototyypistä piirretään yhdessä asiakkaan kanssa, UX-suunnittelijan ei tarvitse tehdä montaa ehdotusta prototyypistä ennen kuin sen todetaan olevan tarpeeksi valmis käyttäjien kanssa testattavaksi.

Mitä design sprintissä sitten oikeastaan tehdään, ja mikä siinä on niin ihmeellistä? Kahden työpajapäivän aikana teemme seuraavat asiat.

1. Ongelman määrittely

Meillä ihmisillä on usein tapana hypätä heti ongelmasta ratkaisuun. Design sprintin alkuun otamme vielä askelen taaksepäin ja varmistamme, että fokus on kunnossa: mitä ongelmaa olemme oikeastaan ratkaisemassa?

2. Tavoitteiden kirjaus

Jokainen osallistuja listaa tavoitteita, joista parhaiten sanallistettu äänestetään projektin kokonaistavoitteeksi. Näin sitoutetaan osallistujat kehitykseen mukaan ja saadaan kaikkien mukana olevien ääni kuuluviin.

3. Käyttäjäpolkukartan muodostus

Hahmottelemme yhdessä vaihe vaiheelta kartalle käyttäjäpolut: mitä kukin käyttäjäryhmä tekee palvelua käyttäessään? Kartalta saadaan aiemmin määritellyn ongelman ja tavoitteen perusteella poimittua projektin onnistumisen kannalta se kaikista kriittisin osio, jota lähdemme havainnollistamaan prototyypin muodossa.

4. Benchmarkien etsiminen

Jokainen osallistuja hakee näyttökuvia omasta mielestään onnistuneista käyttöliittymistä, joissa on samanlaisia toiminnallisuuksia kuin tulevassa palvelussa. Näin saadaan konkretisoitua osallistujien ideoita ja toisaalta vältytään keksimästä pyörää uudestaan.

5. Luonnoksen piirtäminen

Kaiken aiemmin koostetun materiaalin pohjalta jokainen osallistuja piirtää oman konseptiluonnoksensa. Piirtäminen saattaa alkuun tuntua haastavalta tehtävältä, mutta tiettyjä vaiheita noudattaen jokainen on tähän mennessä saanut luonnoksensa koostettua! Jälkikäteen osallistujat ovat kokeneet tehtävän mielekkääksi, sillä samasta ideasta on saatu lyhyessä ajassa generoitua monta erilaista versiota. UX-suunnittelijamme kokoaa parhaat palat eri luonnoksista testikelpoisen prototyypin luomiseksi.

Design sprint on rivakka aloitus mille tahansa kehitysprojektille. Sprintin päätteeksi palvelusta on olemassa ensimmäinen prototyyppi, jota on testattu viiden testikäyttäjän kanssa. Prototyypin iterointia voidaan käyttäjäpalautteen pohjalta jatkaa ja kehitysprojekti käynnistää, tai voidaan todeta, ettei idea saanutkaan vastakaikua testikäyttäjiltä. Varmuudella ollaan kuitenkin aiempaa viisaampia!

UI/UX, konseptointi, työpajat, palvelumuotoilu

Joanna Mehtälä
Joanna Mehtälä

Lead Designer

Lisää luettavaa

Taito United logo

Sijainti

Metsänneidonkuja 10

Spektri, Kvartti 2. krs

02130 Espoo

Myynti

Antti Seppänen

+358 50 529 4558myynti@taitounited.fi
  • Taito United LinkedIn tili
  • Taito United Facebook tili
  • Taito United Twitter tili
  • Taito Unitedin Itewiki

Sivulinkit